คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

ลูกค้าชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับสินค้าทางร้าน

ลูกค้าชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับสินค้าทางร้าน

คุณแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ (คัมภีรญาณนนท์) เจ้านายฝ่ายเหนือ

คุณแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ (คัมภีรญาณนนท์) เจ้านายฝ่ายเหนือ

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

ลูกค้าผู้น่ารัก :)

ลูกค้าผู้น่ารัก 🙂

คุณซานิ AF6

คุณซานิ AF6

ลูกค้าบินกลับมาไทยเพื่อซื้อผ้าจากทางร้านไปงานแต่งเพื่อน

ลูกค้าบินกลับมาไทยเพื่อซื้อผ้าจากทางร้านไปงานแต่งเพื่อน

คุณ ซานิ AF6และทีมงาน

คุณ ซานิ AF6และทีมงาน

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และ คณะ

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และ คณะ

ลูกค้าผู้น่ารัก :)

ลูกค้าผู้น่ารัก 🙂

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ) และ คุณสลิล ล่ำซำ พร้อม ผู้บริหารและทีมงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ) และ คุณสลิล ล่ำซำ พร้อม ผู้บริหารและทีมงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

คุณสาระ และ สลิล ล่ำซำ (ภริยา) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

อ.แพน (เผ่าทอง ทองเจือ)

ผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.

ผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.

คุณนก สินจัย เปล่งพานิช

คุณนก สินจัย เปล่งพานิช

คุณกำธร-พิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น

คุณกำธร-พิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร จังหวัดอุดรธานี

ลูกค้าผู้น่ารัก :)

ลูกค้าผู้น่ารัก 🙂

ลูกค้าผู้น่ารัก

ลูกค้าผู้น่ารัก