นางคมขำ สามแก้ว


เป็นบุคคลแรกของอำเภอชนบทที่ริเริ่มธุรกิจทอผ้าไหมมัดหมี่ รู้จักและพบเห็นการทอผ้าไหมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เนื่องจากคุ้นเคยกับการเห็นมารดาทอผ้าไหมอยู่ประจำ งานเกี่ยวกับผ้าไหมที่สามารถช่วยเหลือมารดาได้ในวัยเด็กคือ การกวักไหมและแก้หมี่ จนอายุประมาณ ๑๒ ขวบ จึงได้เริ่มหัดทอผ้าอย่างจริงจังโดยมีมารดาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนและแนะนำ

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ นางคมขำ ได้สมรสกับนายทองทิพย์ สามแก้ว ซึ่งมีอาชีพรับราชการที่ต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆอยู่เป็นประจำ แต่นางคมขำยังยืดอาชีพการทอผ้าไหมอยู่ที่อำเภอชนบท มิได้ย้ายติดตามสามีไป จึงชักชวนเพื่อนบ้านมาทอผ้าไหมที่บ้าน เริ่มจาก ๔-๕ คน โดยให้พักอาศัยกันอยู่หลับนอนที่บ้าน เปรียบเสมือน สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว แต่มีหน้าที่ในการทอผ้าไหมโดยคิดค่าตอบแทน ๒๐ บาท/ผืน และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง คมขำไหมไทยซึ่งถือเป็นธุรกิจการค้าและการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แห่งแรกของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น